Култивиране на трюфели

След години работа и изследване на родният ни трюфел и нашите гори. Също така посещенията на испански плантаций на на един от най-големите производители на черен трюфел меланоспорум вит. Решихме че сме готови да направим българска заразена фиданка. За съжаление много голяма разлика има присъствието изобщо трюфела в нашата страна,и страните където имат почти вековен опит. Тази разлика е в почвеният слой ,състава на почвите вида дървета, и температурата и влажността на въздуха. В този аспект начина на работа трябва6е да бъде изменен. Също така направените неуспешни опити с плантаций в по-миналите години, ни накараха да вземем важни решения,които да доведат до дългоочакваният успех.

Разрез на рзличните видове, различия в глебите.

Взехме решение и след дълги беседи с големият Владимир Въжаров и безценните съвети на Даниел Бертолин председател на труфекулторите на Испания. Благодарим много и на оказаната помощ на нашият голям миколог Борис Аисйов световно признат в тази област. Искаме нашите посетители на сайта, и нашите приятели да знаят, че това не е проста работа, а един процес придружен от много контрол и наблюдение. Фактори, първо не всяка корен-нова система и горна част отговарят на изискванията на труфеносител.

Глебите от ляво на дясно, Тубер брумале, Тубер меланоспорум, Тубер аестивум

Няколко видове подземни гъби. Хименогастер, Тубер ескаватум, Тубер панниферум.

Много стриктно трябва да се съблюдава качеството на материала и количеството спори и тяхното качество. Колко грама ще са нужни при различният тип заразяване, обезпаразитяване на почвата,нейният характер. Типа и големината на контейнерите,и още редица фактори които са много важни за този процес.Нашата работа е и ще бъде само с родни фиданки бебета едногодишни, и наш роден труфел от различни места в България.

Избор на годен и по-качествен материал за заразяване в лабораторни условия.

Хубаво е да се знае че,една плантация или трюферия създадена с вносни фиданки и материал, успеха е много несигурен. Това е доказано от опита които имат големите по територии страни като Испания и Франция. Там се наблюдава че далечните разстояния от които са закупени фиданките са в повечето случаи фатални за продуктивността. Пиша и споделям тези неща, тъй като в наши форуми има мнения, цитирам-закупи си фиданки лешник зарази и тогава сади и готово. При неправилното внасяне на зараза могат да умрат фиданките ,или ефекта да е нулев.

Концентрация на спори при качествен материал.

Труфела е тумор образуване на коренната система, дозата на спори може да бъде фатална за фиданката. Тази година, в началото на май месец ще пуснем в продажба първите заразени родни фиданки. Фиданките са от рода сребро листна липа, липата която дава учудващо голям добив в нашата страна, особено в северна България. Ще даваме съвети и информация на всички наши клиенти, почерпена от нашият опит в районът в който искат да създадат трюферия, присъства ли дивият труфел в него район. Фиданките са заразени с тубер аестивум вит, унцинатум вит и брумале. В студените части като северозападна България и части от Русенски и Разградски район, трябва да очакваме много добри добиви, но от аестивум вит. Това е в резултат от сухите и студени зими в тези райони.

Процес на заразяване.

Фирмата предлага също и заразени фиданки внос от Испания, цената е от 6 до 10 евро,в зависимост от бройката която се поръча. Фиданките са леска, дъб, орех бук и келев габър. Те са носители на тубер меланоспорум вит и тубер аестивум вит. Собствено производство е сребролистна липа Tilia tomentosa, носител на тубер аестивум вит ,,летен труфел,, и есенната разновидност на летният труфел yнцинатум вит, както и брумале вит. За желаещите фиданки внос имаме особени препоръки. Преди да се предприемат каквито и да е стъпки трябва се знае че засаждането, избора на парцел и обработката трябва да се контролира от специалист. Има няколко неща без които не може да се предприема каквото и да е.

1. Да се избере подходящ терен за плантция.
2. Да бъде съобразен вида трюфел, с терена почвата и надморската височина.
3. Да се направи почвен анализ, и да се има в предвид ако има съседни селскостопански култури, и с какво се третират същите.
4. Винаги трябва да се има в предвид че близост на вода или направата на поливно съоръжение, и ограждането е почти задължително.

Заразени фиданки.